Antonov An-12 – UR-CGV

602
Aeronave

Aeronave: Antonov AN 12

Spotter

Thiago Nóbrega - @aircrafts.nat

Legenda

Ukraine Air Alliance

Avatar photo
1831